استراتژی و تقویم بازاریابی محتوایی چیست؟

 

هرچند مفهوم استراتژی با مفهوم برنامه تفاوت دارد، اما هرچه از استراتژی‌های کلان، به سمت استراتژی‌های عملیاتی پیش می‌رویم، ارتباط بین برنامه‌های عملیاتی و استراتژی شفاف‌تر می‌شود. در خصوص استراتژی محتوا، جنس استراتژی بسیار نزدیک به عملیات است تا جایی که بعد از تدوین آن بلافاصله با یک مفهوم کاملا عملیاتی مواجه می‌شویم: تقویم محتوایی. در این قسمت یک مقدمه‌ی کوتاه در این خصوص خواهیم دید و در دوره‌ی تئوری تا تجربه‌ی دیجیتال مارکتینگ، جزییات تدوین و استفاده از آن را مفصلا یاد خواهیم گرفت.