الگوریتم‌های اصلی موتور جست و جوی گوگل

 

داشتن درک درست از الگوریتم‌های مهم موتور جست و جوی گوگل که با کمک آنها وبسایت‌ها و صفحات را رتبه‌بندی کرده و محتوایشان را در اختیار جست و جو کنندگان قرار می‌دهد، می‌تواند به شما کمک کند تا مسیر بهتری را برای بهبود رتبه‌های صفحات وبسایت خود و داشتن جایگاه بهتر در نتایج جست و جوی گوگل طی کنید. در این بخش می‌توانید با برخی از مهم‌ترین این الگوریتم‌ها آشنایی اولیه پیدا کنید و در طول دوره دانش خود را افزایش دهید.