مفاهیمی که قبل از شرکت در کلاس بد نیست بدانید

 
مفاهیمی که در این بخش معرفی می‌شوند، در طول دوره توسط استاد درس به صورت مفصل آموزش داده خواهند شد. در این ویدئو شما برای آماده شدن ذهن خود عناوین و توضیحات کلی مربوط به این مفاهیم را خواهید شنید. مفاهیمی مانند نرخ تبدیل، تعریف اهداف در گوگل انالتیکس، نرخ ریزش، سشن، دایمنشن، متریکس، و بسیاری دیگر، مواردی هستند که به صورت مفصل در طول دوره فرا خواهید گرفت.