مقدمه‌ای از اتوماسیون بازاریابی

 

اتوماسیون بازاریابی تلاش می‌کند تا فرایندهایی که تکرار پذیر هستند و قابلیت استخراج یک مدل مشخص برای آنها وجود دارد، با بهره‌گیری از تکنولوژی، به صورت اتوماتیک انجام دهد. اتوماسیون بازاریابی یک ابزار کمکی برای مدیران بازاریابی و بازاریابان دیجیتال است که می‌تواند فرایندهای مرتبط با مشتری را سریع‌تر، روان‌تر، و با درصد خطای کمتری پیش ببرد، رضایت مشتریان را افزایش دهد، و هزینه‌های مدیریت ارتباطات با مشتریان را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.