مقدمه‌ای از بازاریابی بازگشتی و اهمیت آن

 

برای محصولات و خدماتی که “تکرار خرید” در آنها معنا دارد، برای مثال خوراکی‌ها، پوشاک، و حتی لوازم الکترونیک و خودرو، تنها جذب یک مشتری جدید کافی نیست، بلکه باید سعی کنیم مشتری را به برند خود وفادار سازیم، به نحوی که نه یک بار، بلکه چندین و چند بار از ما خرید کند. در این جاست که باید با مفهوم بازاریابی بازگشتی آشنا شویم. بازاریابی بازگشتی به زبان خودمانی یعنی چه کار کنیم تا مشتری باز هم از ما خرید کند و بعد از اولین خرید، بارها و بارها به سمت ما بازگردد. اهمیت بازاریابی بازگشتی در دنیای بازاریابی بسیار بالاست، به این خاطر که سازمان‌ها برای جذب یک مشتری هزینه‌های هنگفتی را ممکن است صرف تبلیغات کنند، پس منطقی است که نخواهند مشتری جذب شده را به راحتی از دست بدهند. سازمان‌ها در کنار برنامه‌هایی که برای جذب مشتریان دارند، برنامه‌هایی برای حفظ، و رشد مشتریان دارند و دانش و استراتژی‌های بازاریابی بازگشتی آنها را در این مسیر یاری می‌دهد.