نصب گوگل تگ منیجر

نصب این ابزار بر روی وبسایت، شامل چند مرحله‌ی ساده است که در این قسمت توضیح داده شده است.