ورک فلوهای اصلی در اتوماسیون بازاریابی

 

در این ویدئو مقدمه‌ای از ورک فلوهای اصلی در اتوماسیون بازاریابی را خواهید دید. آشنایی با سایر موارد، طراحی، تلفیق، و همچنین نحوه‌ی پیاده‌سازی و کار با ابزارهای مرتبط آنها را میتوانید با ثبت نام در آکادمی نووا فرا بگیرید.