گوگل تگ منیجر چگونه کار می‌کند؟

 

برای داشتن فهمی کلی از نحوه‌ی کارکرد گوگل تگ منیجر، تنها کافیست با سه مفهوم آشنا شوید. یکی از این مفاهیم تگ (Tag)، دیگری تریگر (Trigger)، و سومی متغیر (Variable) است. برای شناخت این سه مفهوم می‌توانید ویدئوی این قسمت را مشاهده کنید. برای یادگیری کامل کار با گوگل تگ منیجر و شناخت قسمت‌های مختلف آن و نحوه‌ی استفاده از آن برای اهداف دیجیتال مارکتینگ، می‌توانید در آکادمی نووا ثبت نام کنید.